FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE B.1.2. TUNERE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014.-2020. FLAG-a TUNERA

14. 4. 2021.

Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru odobrene mjere LRSR u cilju promicanja društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu unutar ribarstvenog područja FLAG-a TUNERA. Mjera B.1.2. Tunere se odnosi na aktivnosti kojima se doprinosi očuvanju ribarstvene i pomorske baštine te stvaranju prepoznatljivog amblema ribarstvenog područja. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 28. 4. 2021. godine do 31. 5. 2021. godine. Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere B.1.2. na ovom FLAG natječaju iznose 1.358.460,00 kn.

Natječajna dokumentacija:

FLAG Natječaj za Mjeru B.1.2. možete preuzeti ovdje

Obrasci:

Obrazac-1.A.-Zahtjev-za-potporu-3

Obrazac-1.B.-Zahtjev-za-potporu-Lista-troskova

Obrazac 2. Poslovni plan

Obrazac 3. Sažetak prikupljenih ponuda-najniža ponuda

Obrazac 4. Zahtjev-za-promjenu_operacije

Obrazac 5.A. Zahtjev za isplatu

Obrazac 5.B. Zahtjev za isplatu Izjava o izdacima UR

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa_LRSR

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti_LRSR

Obrazac 8. Izvještaj o napretku

Prilozi:

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru B.1.2.

Prilog II Popis dokumentacije uz Zahtjev za potporu

Prilog III Pravila-i-upute-za-provedbu-nabave_nositelj-projekta-

Prilog IV Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu

Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_prosinac-2019

Prilog VI Upute-za-čuvanje-dokumentacije

Prilog VII Popis dokumentacije uz Zahtjev za promjenu

Prilog VIII Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog-IX-Lokacije-stajacih-tunera.docx

Pitanja potencijalnih prijavitelja