LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU TUNERA

Kralja Tomislava 85a

51260 CRIKVENICA

OIB: 36265572009

E-mail: lagur.tunera@gmail.com

Kontakti:

Voditeljica:

Sanja Lerga, mob. 091/60 11 014

Stručni suradnici:

Marko Tomljanović, mob. 091/60 49 897

Anamaria Grubišić, mob. 091/60 49 895