FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE B.2.1. EDUKATIVNE STAZE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a TUNERA

15. studeni, 2019.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru odobrene mjere LRSR u cilju jačanja i iskorištavanja prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenom i akvakulturnom području za korisnike projekta koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a TUNERA.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 2.12.2019. godine do 15.01.2020. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje mjere B.2.1. na ovom FLAG natječaju iznose: 6.867.770,00 kn.

Najniži iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 150.000,00 kn.

Najviši iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 981.110,00 kn.

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

Prilozi: