O nama

LAGUR – Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, eng. FLAG  – Fisheries local action group.

Područje LAGUR-a/FLAG-a Tunera obuhvaća teritorijalni ustroj sedam jedinica lokalne samouprave:

  1. Grada Bakra,
  2. Grada Crikvenice,
  3. Grada Kraljevice,
  4. Grada Novog Vinodolskog,
  5. Općine Fužine,
  6. Općine Kostrena i
  7. Općine Lokve,

koje čine jedinstveno ribarstveno područje LAGUR-a.       

Osnivači LAGUR-a Tunera su predstavnici gospodarskog sektora ribarstva, predstavnici sedam jedinica lokalnih samouprava i predstavnici civilnog sektora.

Inicijator osnivanja LAGUR-a  je Lokalna akcijska grupa „Vinodol“. Okupljeni su predstavnici ribara, gradova i općina, lučkih uprava i udruga kako bi surađivali i zajedno radili na osnivanju LAGUR-a, a kasnije i na provedbi lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR).

LAGUR je partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, preradi ribe i akvakulturi osnovano s ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.

Na osnivačkoj skupštini izabran je službeni naziv lokalne inicijative – TUNERA, naziv koji je poveznica za cijelo područje LAGUR-a, koje je u prošlosti bilo poznato po tunerama.

LAGUR koristi EU sredstva iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u programskom razdoblju 2014. – 2020., u kojem je na raspolaganju 348,7 milijuna Eura za provedbu projekata.

Za razliku od ostalih članica EU, Hrvatska je po prvi puta ušla u ovaj način suradnje i organiziranja u ribarstvenom području po načelu lokalnog razvoja vođenog zajednicom (CLLD). Takav oblik udruživanja uobičajen je u Europi s preko 300 LAGUR-a kao nositelja razvoja ribarskog gospodarstva u lokalnoj zajednici.

IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU

Lokalni razvoj provodi se pristupom „odozdo prema gore“ u okviru lokalnih partnerstva koja su sastavljena od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora, čime se odražava lokalna zajednica, a u cilju izrade i provedbe LRSR-a.

Cilj lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice je povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške zapošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu, te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.

LAGUR je obvezan izraditi LRSR – usklađen skup operacija (projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo Upravljačko tijelo, odnosno LAGUR, a koja doprinosi ostvarivanju ciljeva i prioriteta EU „Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije“) čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba, te koje doprinose ostvarivanju strategije Unije za pametan, održiv i uključiv razvoj i koje osmišljava i provodi LAGUR te predstavlja temeljni dokument za održivi razvoj ribarstva na području LAGUR-a.

Kako bi se osigurao cjelokupan i održiv razvoj područja LAGUR-a, koji velikim dijelom ovisi o intenzitetu zajedničke suradnje, uvažavanju različitih mišljenja, pristupa i ideja, nastojalo se u proces izrade LRSR uključiti što veći broj dionika. Postupak izrade LRSR-a je javan i svima dostupan, te se u proces izrade može uključiti svaki zainteresirani pojedinac, u bilo kojem trenutku.

Kroz LRSR LAGUR-u su odobrena sredstva za raspisivanje natječaja za izabrane operacije.