Ideja za osnivanjem LAGUR-a proizašla je iz LAG-a „VINODOL“, koji je okupio predstavnike ribara, gradova i općina, lučkih uprava i udruga kako bi surađivali i zajedno radili na osnivanju LAGUR-a, a kasnije i na provedbi lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR).

Osnivači LAGUR-a su sedam jedinica lokalne samouprave: Grad Bakar, Grad Crikvenica, Grad Kraljevica, Grad Novi Vinodolski, Općina Kostrena, Općina Fužine i Općina Lokve, koje čine jedinstveno ribarstveno područje LAGUR-a, kao i predstavnici gospodarskog sektora ribarstva i predstavnici civilnog sektora.

Dana 23.5.2016. u Crikvenici održana je osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) – eng. FLAG (Fisheries local action group).  LAGUR je partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, preradi ribe i akvakulturi osnovano s ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima. Na osnivačkoj skupštini izabran je službeni naziv lokalne inicijative – TUNERA, naziv koji je poveznica za cijelo područje LAGUR-a, koje je u prošlosti bilo poznato po tunerama.

LAGUR će koristiti EU sredstava iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u programskom razdoblju 2014. – 2020., u kojem je na raspolaganju 348,7 milijuna Eura za provedbu projekata, kao što su npr. obnova ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, brod trgovina- plutajuća trgovina, riblji restorani na brodu sa pušnicom i ribarnicom, srednjoškolski projekt za održivo ribarstvo i sl.

Za razliku od ostalih članica EU, Hrvatska je po prvi puta ušla u ovaj način suradnje i organiziranja u ribarstvenom području po načelu lokalnog razvoja vođenog zajednicom. Takav oblik udruživanja uobičajen je u Europi s preko 300 LAGUR-a kao nositelja razvitka ribarskog gospodarstva u lokalnoj zajednici.

IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU

Lokalni razvoj provodit će se pristupom „odozdo prema gore“ u okviru lokalnih partnerstva koja su sastavljena od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora, čime se odražava lokalna zajednica, a u cilju izrade i provedbe LRSR-a.

Cilj lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice je povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu, te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.

LAGUR je obvezan izraditi LRSR – usklađen skup operacija (projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo Upravljačko tijelo, odnosno LAGUR, a koja doprinosi ostvarivanju ciljeva i prioriteta EU „Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije“) čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba, te koje doprinose ostvarivanju strategije Unije za pametan, održiv i uključiv razvoj i koje osmišljava i provodi LAGUR,  predstavlja temeljni dokument za održivi razvoj ribarstva na području LAGUR-a.

Kako bi se osigurao cjelokupan i održiv razvoj područja LAGUR-a, koji velikim dijelom ovisi o intenzitetu zajedničke suradnje, uvažavanju različitih mišljenja, pristupa i ideja, nastojalo se u proces izrade LRSR uključiti što veći broj dionika. Postupak izrade LRSR-a je javan i svima dostupan, te se u proces izrade može uključiti svaki zainteresirani pojedinac, u bilo kojem trenutku.

Kroz Strategiju LAGUR-u će biti odobrena sredstva za raspisivanje natječaja za izabrane operacije.