Članstvo

GOSPODARSKI SEKTOR:

 • SIPAR, obrt za ribarstvo
 • KLEMENT, obrt za ribarstvo
 • VILMAR, obrt za uslužne djelatnosti
 • GAJETA, obrt za ribarstvo
 • TINA, obrt za ribarstvo
 • ZEUS FABER d.o.o.
 • KARTULINA, obrt za ribarstvo
 • ZUBATAC, obrt za ribarstvo
 • RIBARSKI OBRT “MORE”
 • PATAKUN, obrt za ribarstvo
 • STINGRAY, obrt za ribarstvo

JAVNI SEKTOR:

 • Grad Bakar
 • Grad Crikvenica
 • Grad Kraljevica
 • Grad Novi Vinodolski
 • Općina Fužine
 • Općina Lokve
 • Općina Kostrena

CIVILNI SEKTOR:

 • Lokalna akcijska grupa “Vinodol”
 • Udruga “S vjetrom kroz tišinu”
 • Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata “Ajkula”
 • Fizička osoba