FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE A.1.3. POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE KOD DJECE U VRTIĆIMA

Dana 13.12.2023. godine LAGUR Tunera je usvojio izmjenu svih aktualnih natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tunera. Predmetna izmjena se odnosi na tekst natječaja koji je usklađen sa čl. 14 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, kojim se produljuje krajnji roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu LAGUR-u od strane nositelja projekta (do 1. veljače 2024. godine), ne dovodeći u pitanje razdoblje prihvatljivosti troškova (do 31.12.2023.).


Izmjena Natječaja u okviru Mjere A.1.3. Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u vrtićima

Na sjednici Upravnog odbora, koja je održana 23.12.2021. godine donesena je Odluka o izmjeni natječaja u okviru Mjere A.1.3. Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u vrtićima: Tekst FLAG natječaja, točka 13. Zahtjev za isplatu- produljenje roka za podnošenje zahtjeva do 31.12.2023. godine.

U preostalom dijelu Natječaj za provedbu u okviru  Mjere A.1.3. Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u vrtićima iz LRSR 2014.-2020. FLAG-a TUNERA, ostaje neizmijenjen.


FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE A.1.3. POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE KOD DJECE U VRTIĆIMA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014.-2020. FLAG-a TUNERA

17. 12. 2020.

Predmet natječaja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA (u daljnjem tekstu: FLAG) je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene mjere LRSR s ciljem olakšavanja dostupnosti i pripreme lokalnog ulova u ustanovama za predškolsko obrazovanje koje imaju mogućnost pripreme obroka, te povećanja potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture i stvaranje zdravih navika u prehrani od najranije dobi, te održavanja edukativnih aktivnosti vezanih uz povećanje osviještenosti i informiranosti krajnjih potrošača o važnosti i dobrobiti konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture na području FLAG-a TUNERA.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23. 12. 2020. godine do 31. 1. 2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere A.1.3. na ovom FLAG natječaju iznose: 75.470,00 kn.

Najviši iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 75.470,00 kn.

Natječajna dokumentacija:

FLAG Natječaj za Mjeru A.1.3. možete preuzeti ovdje

Obrasci:

 1. Obrazac 1.A Zahtjev za potporu   
 2. Obrazac 1.B. Zahtjev za potporu Lista troškova   
 3. Obrazac 2. Opis projekta            
 4. Obrazac 3. Zahtjev za odobrenje promjena
 5. Obrazac 4.A. Zahtjev za isplatu           
 6. Obrazac 4.B. Zahtjev za isplatu Izjava o izdacima 
 7. Obrazac 5. Izvještaj o napretku           
 8. Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
 9. Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti
 10. Obrazac 8. Poslovni plan

FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE A.1.3. POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE KOD DJECE U VRTIĆIMA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014.-2020. FLAG-a TUNERA

3. 8. 2020.

Predmet natječaja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA (u daljnjem tekstu: FLAG) je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene mjere LRSR s ciljem olakšavanja dostupnosti i pripreme lokalnog ulova u ustanovama za predškolsko obrazovanje koje imaju mogućnost pripreme obroka, te povećanja potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture i stvaranje zdravih navika u prehrani od najranije dobi, te održavanja edukativnih aktivnosti vezanih uz povećanje osviještenosti i informiranosti krajnjih potrošača o važnosti i dobrobiti konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture na području FLAG-a TUNERA.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 21. 8. 2020. godine do 2. 10. 2020. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere A.1.3. na ovom FLAG natječaju iznose: 528.290,00 kn.

Najviši iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 75.470,00 kn.

Natječajna dokumentacija:

FLAG Natječaj za Mjeru A.1.3. možete preuzeti ovdje

Obrasci:

 1. Obrazac 1.A Zahtjev za potporu   
 2. Obrazac 1.B. Zahtjev za potporu Lista troškova   
 3. Obrazac 2. Opis projekta            
 4. Obrazac 3. Zahtjev za odobrenje promjena
 5. Obrazac 4.A. Zahtjev za isplatu           
 6. Obrazac 4.B. Zahtjev za isplatu Izjava o izdacima 
 7. Obrazac 5. Izvještaj o napretku           
 8. Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
 9. Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti
 10. Obrazac 8. Poslovni plan

Prilozi:

 1. Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru A.1.3
 2. Prilog II Popis-dokumentacije uz ZZP
 3. Prilog III Popis dokumentacije uz ZZI
 4. Prilog IV Popis proizvoda ribarstva i akvakulture
 5. Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-nabave_nositelj-projekta
 6. Prilog VI Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe
 7. Prilog VII Popis dokumentacije uz Zahtjev za promjenu
 8. Prilog VIII Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza  
 9. Prilog IX Upute-za-čuvanje-dokumentacije     


PRVA IZMJENA FLAG NATJEČAJA U OKVIRU MJERE A.1.3. POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE KOD DJECE U VRTIĆIMA

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a TUNERA donesena je Odluka o Prvoj izmjeni FLAG natječaja u okviru Mjere A.1.3. „POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE KOD DJECE U VRTIĆIMA“ i to u slijedećim dijelovima:

 1. Tehnička izmjena dijela dokumentacije – Obrazac 2. Opis projekta

U preostalom dijelu Natječaj za provedbu u okviru Mjere A.1.3. „POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE KOD DJECE U VRTIĆIMA“ iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a TUNERA ostaje neizmijenjen.

Izmijenjena natječajna dokumentacija: