FLAG – NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE B.2.1. EDUKATIVNE STAZE

Dana 13.12.2023. godine LAGUR Tunera je usvojio izmjenu svih aktualnih natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tunera. Predmetna izmjena se odnosi na tekst natječaja koji je usklađen sa čl. 14 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, kojim se produljuje krajnji roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu LAGUR-u od strane nositelja projekta (do 1. veljače 2024. godine), ne dovodeći u pitanje razdoblje prihvatljivosti troškova (do 31.12.2023.).


Popis odabranih projekata u okviru Mjere B.2.1. Edukativne staze na razini FLAG-a možete preuzeti  ovdje


DRUGA IZMJENA FLAG NATJEČAJA U OKVIRU MJERE B.2.1. „EDUKATIVNE STAZE“

Na elektroničkoj sjednici Upravnog odbora LAGUR-a TUNERA održanoj od 19. 5. – 26. 5. 2021. donesena je Odluka o drugoj izmjeni FLAG natječaja u okviru Mjere B.2.1. „Edukativne staze” i to u sljedećim dijelovima:

1.  Tekst FLAG natječaja, točka 19. stavak 4. Zahtjev za isplatu ; Mijenja se krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu, te se Zahtjev za isplatu sada može dostaviti najkasnije do 31.12.2023.

U preostalom dijelu Natječaj za provedbu u okviru Mjere B.2.1.“Edukativne staze” iz LRSR 2014. – 2020.  FLAG-a TUNERA ostaje neizmijenjen.

Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.


PRVA IZMJENA FLAG NATJEČAJA U OKVIRU MJERE B.2.1. „EDUKATIVNE STAZE“

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a TUNERA održanoj 18. 12. 2019. godine donesena je Odluka o Prvoj izmjeni FLAG natječaja u okviru Mjere B.2.1. „Edukativne staze“ i to u slijedećim dijelovima:

 1. Tekst FLAG natječaja, točka 9. Podnošenje prijave projekta, podtočka 2. Produženje roka za podnošenje Zahtjeva za potporu do najkasnije 28.2.2020. g.
 2. Obrazac 1.A. Zahtjev za potporu, točka 1.1. – dodaje se objašnjenje kod odabira „Nositelj projekta obveznik PDV-a“
 3. Obrazac 2. – Idejni plan ulaganja, točka 9., podtočka 3. (ispravak tehničke prirode fotografija/opis)
 4. Obrazac 3. – Sažetak prikupljenih ponuda (dodaje se opis „za nositelje projekta koji nisu obveznici javne nabave“)
 5. Prilog II, točka 2. (u pojašnjenju se dodaje sljedeća rečenica „Jedinicama lokalne samouprave potrebno je u Zahtjevu za potporu (prijavnom obrascu) odabrati ispravan tip nositelja projekta“); Prilog II, točka 5., podtočka 3. (dodaje se i Plan upravljanja pomorskim dobrom donesen od strane Jedinica lokalne samouprave)
 6. Prilog VIII. – Izjava nositelja o nemogućnosti odbitka pretporeza (dodan novi Prilog)

U preostalom dijelu Natječaj za provedbu u okviru Mjere B.2.1. „Edukativne staze“ iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a TUNERA ostaje neizmijenjen.

Izmijenjena natječajna dokumentacija:

 1. FLAG natječaj Mjera B.2.1.
 2. Obrazac 1.A. Zahtjev za potporu 
 3. Obrazac 2. Idejni plan ulaganja
 4. Obrazac 3. Sažetak prikupljenih ponuda-najniža ponuda
 5. Prilog II Popis dokumentacije uz Zahtjev za potporu 
 6. Prilog VIII Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Napomena: Navedeni izmijenjeni dokumenti stavljaju prethodne van snage.


Pitanja i odgovori potencijalnih prijavitelja: Pitanja Mjera B.2.1.


FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE B.2.1. EDUKATIVNE STAZE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a TUNERA

15. 11. 2019.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru odobrene mjere LRSR u cilju jačanja i iskorištavanja prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenom i akvakulturnom području za korisnike projekta koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a TUNERA.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 2.12.2019. godine do 15.01.2020. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje mjere B.2.1. na ovom FLAG natječaju iznose: 6.867.770,00 kn.

Najniži iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 150.000,00 kn.

Najviši iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 981.110,00 kn.

Natječajna dokumentacija:

Obrasci:

Prilozi: