FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE B.1.1. MALI MUZEJI RIBARSTVENE I/ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE

Dana 13.12.2023. godine LAGUR Tunera je usvojio izmjenu svih aktualnih natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tunera. Predmetna izmjena se odnosi na tekst natječaja koji je usklađen sa čl. 14 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, kojim se produljuje krajnji roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu LAGUR-u od strane nositelja projekta (do 1. veljače 2024. godine), ne dovodeći u pitanje razdoblje prihvatljivosti troškova (do 31.12.2023.).


DRUGA IZMJENA FLAG NATJEČAJA U OKVIRU MJERE B.1.1.  MALI  MUZEJI RIBARSTVENE I/ ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A TUNERA

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a TUNERA 5. 3. 2021. donesena je Odluka o drugoj izmjeni FLAG natječaja u okviru Mjere B.1.1. „MALI MUZEJI RIBARSTVENE I/ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE“ i to u slijedećim dijelovima:

  • Tekst FLAG natječaja, točka 8. stavak 4. Iznos i udio javne potpore ; Najviši iznos javne potpore po korisniku / projektu povećava se, te sada iznosi 754.700,oo kn
  • Obrazac 1.A Zahtjev za potporu, Točka 4. Rekapitulacija troškova i izračun javne potpore; stupac i Iznos javne potpore

U preostalom dijelu Natječaj za provedbu u okviru Mjere B.1.1.“MALI MUZEJI RIBARSTVENE I/ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE” iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a TUNERA ostaje neizmijenjen.

Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:


PRVA IZMJENA FLAG NATJEČAJA U OKVIRU MJERE B.1.1.  MALI  MUZEJI RIBARSTVENE I/ ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A TUNERA

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a TUNERA 5. 1. 2021. donesena je Odluka o Prvoj izmjeni FLAG natječaja u okviru Mjere B.1.1. „MALI MUZEJI RIBARSTVENE I/ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE“ i to u slijedećim dijelovima:

  • Tekst FLAG natječaja, točka 9. Podnošenje prijava projekta, podtočka 3. Produženje roka za podnošenje Zahtjeva za potporu do najkasnije 31. 3. 2021. g.

U preostalom dijelu Natječaj za provedbu u okviru Mjere B.1.1.“MALI MUZEJI RIBARSTVENE I/ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE” iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a TUNERA ostaje neizmijenjen.

Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:


FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE B.1.1. MALI MUZEJI RIBARSTVENE I/ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014.-2020. FLAG-A TUNERA

13. 10. 2020.

Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru odobrene mjere LRSR u cilju promicanja društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu unutar ribarstvenog područja FLAG-a TUNERA. Mjera B.1.1. Mali muzeji ribarstvene i/ ili brodograditeljske baštine (u daljnjem tekstu „ Mjera B.1.1.“) se odnosi na aktivnosti kojima se doprinosi zaštiti i promociji bogate ribarstvene i pomorske baštine te stvaranju novih turističkih sadržaja.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 29. 10. 2020. godine do 15. 1. 2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere B.1.1. na ovom FLAG natječaju iznose: 3.018.800,00 kn. Najniži iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 100.000,00 kn. Najviši iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 603.760,00 kn.

Natječajna dokumentacija:

Flag Natječaj za Mjeru B.1.1. možete preuzeti ovdje.

Obrasci:

Prilozi:

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru B.1.1.     

Prilog II Popis dokumentacije uz Zahtjev za potporu             

Prilog III Pravila-i-upute-za-provedbu-nabave_nositelj-projekta-            

Prilog IV Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu         

Prilog V Pravila-i-upute-za-provedbu-mjera-informiranja-i-promidžbe_prosinac-2019            

Prilog VI Upute-za-cuvanje-dokumentacije   

Prilog VII Popis dokumentacije uz Zahtjev za promjenu       

Prilog VIII Izjava nositelja projekta o nemogucnosti odbitka pretporeza