LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU TUNERA – FISHERIES LOCAL ACTION GROUP TUNERA

LAGUR / FLAG TUNERA

  • Kralja Tomislava 85A  p.p. 64
  • OIB: 36265572009
  • e-mail adresa: lagur.tunera@gmail.com

 

Kontakti:

  • Voditeljica:
  • Sanja Lerga, mob. 091/60 11 014

 

  • Stručni suradnici:
  • Marko Tomljanović, mob. 091/60 49 897
  • Anamaria Grubišić, mob. 091/60 49 895