LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU TUNERA

  • Kralja Tomislava 85 a
  • 51260 CRIKVENICA
  • OIB: 36265572009
  • E-mail: lagur.tunera@gmail.com

Kontakti:

  • Voditeljica:
  • Sanja Lerga, mob. 091/60 11 014
  • Stručni suradnici:
  • Marko Tomljanović, mob. 091/60 49 897
  • Anamaria Grubišić, mob. 091/60 49 895