Kontakt

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU TUNERA – FISHERIES LOCAL ACTION GROUP TUNERA

LAGUR / FLAG TUNERA

  • Kralja Tomislava 85A  p.p. 64, 51260 Crikvenica
  • OIB: 36265572009
  • e-mail adresa: lagur.tunera@gmail.com

Kontakti:

Predsjednik: Veselko Mutavgjić 

mob. 091 242 4517

Voditeljica: Anamaria Grubišić

mob. 091 60 49 895 

Stručna suradnica: Valentina Preni

mob. 091 601 1014