FLAG NATJEČAJ

Objavljen prvi FLAG NATJEČAJ za dodjelu potpore za provedbu projekata u okviru Mjere B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA