VAŽNA OBAVIJEST! Druga izmjena FLAG NATJEČAJA u okviru mjere B.1.1. MALI MUZEJI RIBARSTVENE I/ ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE

VAŽNA OBAVIJEST!

DRUGA IZMJENA FLAG NATJEČAJA U OKVIRU MJERE B.1.1.  MALI  MUZEJI RIBARSTVENE I/ ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A TUNERA

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a TUNERA 5. 3. 2021. donesena je Odluka o drugoj izmjeni FLAG natječaja u okviru Mjere B.1.1. „MALI MUZEJI RIBARSTVENE I/ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE“ i to u slijedećim dijelovima:

  • Tekst FLAG natječaja, točka 8. stavak 4. Iznos i udio javne potpore ; Najviši iznos javne potpore po korisniku / projektu povećava se, te sada iznosi 754.700,oo kn
  • Obrazac 1.A Zahtjev za potporu, Točka 4. Rekapitulacija troškova i izračun javne potpore; stupac i Iznos javne potpore

U preostalom dijelu Natječaj za provedbu u okviru Mjere B.1.1.“MALI MUZEJI RIBARSTVENE I/ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE” iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a TUNERA ostaje neizmijenjen.

Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Tekst-natjecaja-B.1.1.-druga-izmjena-natjecaja-najvisi-iznos-javne-potpore-po-korisnikuDownload

Obrazac 1.A. Zahtjev za potporuDownload