Izvještaj sa studijskog putovanja članova LAGUR-a TUNERA, Biograd na moru, Benkovac, Kali, 26.-27.05.2017.

Djelatnici i članovi LAGUR-a TUNER-a u sklopu studijskog putovanja posjetili su LAGUR „LOSTURU“ u Biogradu na moru te se upoznali sa nastankom, radom LAGUR-a, kao i procesom izrade LRSR-a i mjerama uključenim u LRSR.

Kao primjer dobre prakse drugog dana studijskog putovanja organiziran je posjet  Ribarskoj zadrugi Omega 3 u poslovno-gospodarskoj zoni Šopot pokraj Benkovca. Primarna djelatnost zadruge je ulov i prodaja sitne plave ribe koja čini 97 % ukupnog ulova. Većina brodova okupljenih u zadrugi bavi se ulovom sitne plave ribe te je na temelju toga i odabrano ime Omega 3 (sugerirajući na omega-3 masne kiseline: u ljudskoj prehrani iznimno zdrave masne kiseline kojih najviše ima upravo u sitnoj plavoj ribi).

Za posjetitelje je održano predavanje/prezentacija o radu i aktivnostima zadruge  kao i  organiziran obilazak pogona za preradu ribe.

Također organiziran je posjet Ribarskoj zadrugi “Ribarska sloga” koja je osnovana u srpnju 1997. godine u poznatom ribarskom mjestu Kali na otoku Ugljanu. Zadrugu su osnovali ribari i vlasnici ribarskih brodova koji su željeli osigurati bolji i sigurniji plasman ulova sitne plave ribe, te kroz zajedništvo i suradnju ostvariti razvoj i modernizaciju ulova i prerade ribe.

Nakon posjete Ribarske zadruge “Ribarska sloga” posjetila se  zgrada Općine Kali te ured LAGUR-a „Plodovi mora“, gdje je prezentiran rad LAGUR-a Plodovi mora kao i aktivnosti koje LAGUR provodi na svome području.

Na otoku se posjetila i tvrtka Cromaris d.d. u uvali Lamjana, pogon za razvoj mrijestilišta i predrasta. Posjetitelji su upoznati sa cijelim procesom uzgoja ribe (orade i brancina) od mriješćenja pa do ulova ribe za prodaju.

Pored djelatnika i članova LAGUR-a TUNERA na studijskom putovanju bili su i djelatnici i članovi LAGUR-a TRAMUNTANA sa područja Ličko-senjske županije.