TUNERA

U spomen tunerama, koje su kroz povijest imale značajnu ulogu za preživljavanje mnogih ribarskih obitelji, a danas predstavljaju samo sjećanje na bogatu povijest ribarstava i odaju počast primorskim ribarima​,​ naziv ribarstvenog područja LAGUR-a nosi ime TUNERA.

TUNERA

Za razvoj ribarstva posebno je značajno korištenje stajaćih tunera u Hrvatskom primorju koje se posebno intenziviralo u 16. i 17. stoljeću, kada je više stajaćih tunera u Bakarskom zaljevu i Vinodolskom kanalu bilo u vlasništvu Zrinskih i Frankopana.

Sastanak Nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG mreže)

Silvana Manestar, članica FLAG mreže, predstavnica Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA i Marjan Baričević, član LAGUR-a TUNERA prisustvovali su osnivačkom sastanku Upravnog odbora FLAG mreže, koji se 12. lipnja 2017.g. održao u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78 u Zagrebu.

Na navedenom sastanku izabrani su predsjednik i članovi Upravljačkog odbora kao i njihove zamjene.

„Sastanak upravljačkog tijela i lokalnih inicijativa u ribarstvu“ i informativni sastanak „Izrada i provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu“, Zagreb, 09.05.2017.g.

Predstavnici LAGUR-a TUNERA sudjelovali su na „Sastanku upravljačkog tijela i lokalnih inicijativa u ribarstvu“ i na informativnom sastanku „Izrada i provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu“ koji su se 09. svibnja 2017.g. održali u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

U sklopu prvog sastanka, predstavnici Uprave ribarstva upoznali su predstavnike LAGUR-a sa procesom ocijenjivanja LRSR, terminu donošenja Odluka o odabiru LAGUR-a, provedbom LRSR (način i vremenski termin provođenja LRSR) kao i o osnivanju Nacionalne mreže Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu.

Drugi sastanak u organizaciji Uprave ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede, u suradnji sa Jedinicom za podršku FARNET mreže ribarstvenih područja Europske unije održan je na principu seminara/radionice. Pored prezentacija koje su održali predstavnici Uprave ribarstva i predstavnici FARNET-a, predstavnicima LAGUR-a bilo je omogućeno aktivno sudjelovanje. Predstavnici LAGUR-a imali su priliku razmijeniti svoja iskustva sa ostalim sudionicima, iznijeti svoje probleme, kao i rješenja i ideje te na taj način jačati sposobnost za izradu i provedbu kvalitetnih LRSR.

Izvještaj sa studijskog putovanja članova LAGUR-a TUNERA, Biograd na moru, Benkovac, Kali, 26.-27.05.2017.

Djelatnici i članovi LAGUR-a TUNER-a u sklopu studijskog putovanja posjetili su LAGUR „LOSTURU“ u Biogradu na moru te se upoznali sa nastankom, radom LAGUR-a, kao i procesom izrade LRSR-a i mjerama uključenim u LRSR.

Kao primjer dobre prakse drugog dana studijskog putovanja organiziran je posjet  Ribarskoj zadrugi Omega 3 u poslovno-gospodarskoj zoni Šopot pokraj Benkovca. Primarna djelatnost zadruge je ulov i prodaja sitne plave ribe koja čini 97 % ukupnog ulova. Većina brodova okupljenih u zadrugi bavi se ulovom sitne plave ribe te je na temelju toga i odabrano ime Omega 3 (sugerirajući na omega-3 masne kiseline: u ljudskoj prehrani iznimno zdrave masne kiseline kojih najviše ima upravo u sitnoj plavoj ribi).

Za posjetitelje je održano predavanje/prezentacija o radu i aktivnostima zadruge  kao i  organiziran obilazak pogona za preradu ribe.

Također organiziran je posjet Ribarskoj zadrugi “Ribarska sloga” koja je osnovana u srpnju 1997. godine u poznatom ribarskom mjestu Kali na otoku Ugljanu. Zadrugu su osnovali ribari i vlasnici ribarskih brodova koji su željeli osigurati bolji i sigurniji plasman ulova sitne plave ribe, te kroz zajedništvo i suradnju ostvariti razvoj i modernizaciju ulova i prerade ribe.

Nakon posjete Ribarske zadruge “Ribarska sloga” posjetila se  zgrada Općine Kali te ured LAGUR-a „Plodovi mora“, gdje je prezentiran rad LAGUR-a Plodovi mora kao i aktivnosti koje LAGUR provodi na svome području.

Na otoku se posjetila i tvrtka Cromaris d.d. u uvali Lamjana, pogon za razvoj mrijestilišta i predrasta. Posjetitelji su upoznati sa cijelim procesom uzgoja ribe (orade i brancina) od mriješćenja pa do ulova ribe za prodaju.

Pored djelatnika i članova LAGUR-a TUNERA na studijskom putovanju bili su i djelatnici i članovi LAGUR-a TRAMUNTANA sa područja Ličko-senjske županije.