Sastanak s ribarima

SVIM RIBARIMA S PODRUČJA LAGUR-a TUNERA

POZIV

Na sastanak koji će se održati dana 6. prosinca 2019. godine u 13.00 sati u maloj vijećnici Grada Crikvenice na adresi Vinodolska 1.

Molimo sve ribare – ovlaštenike povlastice, da se u što većem broju odazovu redovitom radnom sastanku čiji je svrha i cilj:

  1. Ostvarenje suradnje gospodarskog sektora ribarstva i LAGUR-a TUNERA – promocija ribarske tradicije i baštine na području LAGUR-a TUNERA
  2. Sljedeće Operativno razdoblje 2021.- 2027. – prijedlozi, sugestije i ideje GSR za izradu nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav!

FLAG NATJEČAJ

Objavljen prvi FLAG NATJEČAJ za dodjelu potpore za provedbu projekata u okviru Mjere B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA

Državna potpora male vrijednosti

Obavještavamo sve zainteresirane ribare i uzgajivače školjaka da je zaključno do 1. ožujka 2019. godine potrebno podnijeti 

Zahtjev za državnu potporu male vrijednosti na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom:
»Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu– NE OTVARATI«.

Više informacija na: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3995&fbclid=IwAR3pXOCOhyS1bm5urgJsUlTQeoJ1uE6BxjeGk0wDPAlD-xaz5JLJkMFjF2o

Sastanak Nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG mreže)

Silvana Manestar, članica FLAG mreže, predstavnica Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA i Marjan Baričević, član LAGUR-a TUNERA prisustvovali su osnivačkom sastanku Upravnog odbora FLAG mreže, koji se 12. lipnja 2017.g. održao u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78 u Zagrebu.

Na navedenom sastanku izabrani su predsjednik i članovi Upravljačkog odbora kao i njihove zamjene.

„Sastanak upravljačkog tijela i lokalnih inicijativa u ribarstvu“ i informativni sastanak „Izrada i provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu“, Zagreb, 09.05.2017.g.

Predstavnici LAGUR-a TUNERA sudjelovali su na „Sastanku upravljačkog tijela i lokalnih inicijativa u ribarstvu“ i na informativnom sastanku „Izrada i provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu“ koji su se 09. svibnja 2017.g. održali u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

U sklopu prvog sastanka, predstavnici Uprave ribarstva upoznali su predstavnike LAGUR-a sa procesom ocijenjivanja LRSR, terminu donošenja Odluka o odabiru LAGUR-a, provedbom LRSR (način i vremenski termin provođenja LRSR) kao i o osnivanju Nacionalne mreže Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu.

Drugi sastanak u organizaciji Uprave ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede, u suradnji sa Jedinicom za podršku FARNET mreže ribarstvenih područja Europske unije održan je na principu seminara/radionice. Pored prezentacija koje su održali predstavnici Uprave ribarstva i predstavnici FARNET-a, predstavnicima LAGUR-a bilo je omogućeno aktivno sudjelovanje. Predstavnici LAGUR-a imali su priliku razmijeniti svoja iskustva sa ostalim sudionicima, iznijeti svoje probleme, kao i rješenja i ideje te na taj način jačati sposobnost za izradu i provedbu kvalitetnih LRSR.

Izvještaj sa studijskog putovanja članova LAGUR-a TUNERA, Biograd na moru, Benkovac, Kali, 26.-27.05.2017.

Djelatnici i članovi LAGUR-a TUNER-a u sklopu studijskog putovanja posjetili su LAGUR „LOSTURU“ u Biogradu na moru te se upoznali sa nastankom, radom LAGUR-a, kao i procesom izrade LRSR-a i mjerama uključenim u LRSR.

Kao primjer dobre prakse drugog dana studijskog putovanja organiziran je posjet  Ribarskoj zadrugi Omega 3 u poslovno-gospodarskoj zoni Šopot pokraj Benkovca. Primarna djelatnost zadruge je ulov i prodaja sitne plave ribe koja čini 97 % ukupnog ulova. Većina brodova okupljenih u zadrugi bavi se ulovom sitne plave ribe te je na temelju toga i odabrano ime Omega 3 (sugerirajući na omega-3 masne kiseline: u ljudskoj prehrani iznimno zdrave masne kiseline kojih najviše ima upravo u sitnoj plavoj ribi).

Za posjetitelje je održano predavanje/prezentacija o radu i aktivnostima zadruge  kao i  organiziran obilazak pogona za preradu ribe.

Također organiziran je posjet Ribarskoj zadrugi “Ribarska sloga” koja je osnovana u srpnju 1997. godine u poznatom ribarskom mjestu Kali na otoku Ugljanu. Zadrugu su osnovali ribari i vlasnici ribarskih brodova koji su željeli osigurati bolji i sigurniji plasman ulova sitne plave ribe, te kroz zajedništvo i suradnju ostvariti razvoj i modernizaciju ulova i prerade ribe.

Nakon posjete Ribarske zadruge “Ribarska sloga” posjetila se  zgrada Općine Kali te ured LAGUR-a „Plodovi mora“, gdje je prezentiran rad LAGUR-a Plodovi mora kao i aktivnosti koje LAGUR provodi na svome području.

Na otoku se posjetila i tvrtka Cromaris d.d. u uvali Lamjana, pogon za razvoj mrijestilišta i predrasta. Posjetitelji su upoznati sa cijelim procesom uzgoja ribe (orade i brancina) od mriješćenja pa do ulova ribe za prodaju.

Pored djelatnika i članova LAGUR-a TUNERA na studijskom putovanju bili su i djelatnici i članovi LAGUR-a TRAMUNTANA sa područja Ličko-senjske županije.